I believe.

I believe.

Follow Bro. Eli Soriano on Twitter and Facebook

www.twitter.com/BroEliSoriano
www.fb.me/BroEliseoSoriano

Follow Bro. Eli Soriano on Twitter and Facebook

www.twitter.com/BroEliSoriano
www.fb.me/BroEliseoSoriano

Tonight you are all invited at ANG DATING DAAN Worldwide Bible Exposition. #ADDBibleExpo

Tonight you are all invited at ANG DATING DAAN Worldwide Bible Exposition. #ADDBibleExpo

"Nature is the best basis of all artworks!" - Bro. Eli Soriano

"Nature is the best basis of all artworks!" - Bro. Eli Soriano

Matthew 17:20 #KJV
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

Matthew 17:20 #KJV
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

"Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon, at Kaniyang itataas kayo." - Santiago 4:10

"Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon, at Kaniyang itataas kayo." - Santiago 4:10

Reading and retweeting Bro. Eli’s tweets, Good day to everyone!

Reading and retweeting Bro. Eli’s tweets, Good day to everyone!

Datapuwa’t kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawa’t taong gumagawa ng mabuti…

Datapuwa’t kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawa’t taong gumagawa ng mabuti…

salamat sa Dios at napabilang sa Kaniyang bayan!

salamat sa Dios at napabilang sa Kaniyang bayan!

Again, Today is ANG DATING DAAN Mass Baptism, thanks be to GOD! (May 23, 2014, 11:20AM PHT) #MCGI

Again, Today is ANG DATING DAAN Mass Baptism, thanks be to GOD! (May 23, 2014, 11:20AM PHT) #MCGI

Bawat gising ay blessing!

Bawat gising ay blessing!