Natanong mo na ba kung nasaan ang Dios noong hindi Niya pa nililikha ang mga langit at lupa? Ang sagot mula sa Biblia - http://a.mcgi.me/l6 #BroEliSoriano #AngDatingDaan #TheOldPath #MCGI #Twitter #Tweet #Tweetanong #Bible #BibleTrivia #BibleSays #BiblicallySpeaking #TheTruthCaster #Brother #EliSoriano

Natanong mo na ba kung nasaan ang Dios noong hindi Niya pa nililikha ang mga langit at lupa? Ang sagot mula sa Biblia - http://a.mcgi.me/l6 #BroEliSoriano #AngDatingDaan #TheOldPath #MCGI #Twitter #Tweet #Tweetanong #Bible #BibleTrivia #BibleSays #BiblicallySpeaking #TheTruthCaster #Brother #EliSoriano